You are currently viewing diplomatska konferenca za sprejem konvencije o sodelovanju pri pregonu genocida

Tristoosemdeset držav se je zbralo v Ljubljani na največji diplomatski konferenci v zgodovini Slovenije, ki je bila namenjena usklajevanju besedila nove konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih in drugih mednarodnih hudodelstev. Slovenija je v zadnjem desetletju odigrala pomembno vlogo pri razvoju te konvencije, ki temelji na enem ključnih principov mednarodnega kazenskega prava: države so primarno odgovorne za preganjanje najhujših zločinov.

Naraščanje nacionalnih pregonov mednarodnih kaznivih dejanj, za katere velja univerzalna jurisdikcija, je povečalo potrebo po vzpostavitvi sodobnega mednarodnega postopkovnega pravnega okvira za medsebojno pravno pomoč in izročitev. Podobni mehanizmi za mednarodno sodelovanje že obstajajo na področju boja proti organiziranemu kriminalu in korupciji, vendar pa pri pregonu najhujših kaznivih dejanj, kot so genocid in zločini proti človečnosti, nikoli niso bili razviti.

Na konferenci v Ljubljani so se udeleženci zavezali, da bodo poskušali zapolniti trenutno pravno praznino na tem področju z mednarodno pogodbo: ljubljansko-haaško konvencijo. Ambicija organizatorjev konference je bila vzpostaviti pravno podlago, ki bo omogočila učinkovitejše preiskovanje in pregon najhujših kaznivih dejanj ter hitrejše odzivanje. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je med uvodnim nagovorom poudarila, da je ta korak videti kot naslednji mejnik v boju proti nekaznovanosti. S sprejetjem konvencije o medsebojni pravni pomoči bodo vzpostavili novo obdobje odgovornosti.

Dvotedensko konferenco so nagovorili tudi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan in predstavniki petih držav jedrne skupine pobudnic konvencije MLA: Belgije, Nizozemske, Mongolije, Senegala ter Argentine. Ministrica Švarc Pipan je opisala konferenco kot začetek “končne, a ključne faze” več kot desetletje dolgega procesa in izrazila prepričanje, da bo konvencija predstavljala velik korak naprej v boju proti nekaznovanosti za najhujše kaznive dejanja.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Dodaj odgovor