Zdravnik, politik

Leta 1984 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslednji 8 let je deloval kot zdravnik splošne medicine v Idriji in v Cerknem.

Leta 1990 je vstopil v politično življenje in postal župan Idrije in občinski svetnik (občinski svetnik je še zdaj). Po osamosvojitvi Cerkna v samostojno občino, je bil med letoma 1994 in 1998 župan Cerknega.

Leta 1992 je bil izvoljen v 1. državni zbor Republike Slovenije; v tem mandatu je bil član naslednjih delovnih teles: Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (podpredsednik; od 26. februarja 1993), Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve (do 26. februarja 1993), Komisija za lokalno samoupravo, Komisija za vprašanja invalidov in Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko.

Janez Podobnik je nekdanji predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Je tudi večletni državnozborski poslanec. Leta 2000 je postal vodja poslanske skupine Slovenske ljudske stranke. Od leta 2004 do leta 2008 je bil minister za okolje in prostor. Med letoma 2003 in 2007 je bil predsednik Slovenske ljudske stranke.

Danes deluje kot razvijalec podjetij in podjetnik. S svojim delom služi različnim skupnostim kot koordinator in mentor podjetjem in podjetnikom. Njegove svetovanja so pomagala mnogim podjetjem pri njihovih podvigih.

Služi kot razvojni povezovalec v svetu podjetništva. Spodbuja spodbujanje – inovativnih pristopov v poslovanju. Je velik zagovornik tehnoloških, družbenih inovacij. V mreženju deluje kot specialist za oblikovanje aktivnih partnerstev s poudarkom na uporabi prodornih digitalnih orodij. Njegova strokovna področja in področja delovanja vključujejo: trajnostni razvoj kot je krožno gospodarstvo; biotehnologija kot zdravljenje z matičnimi celicami; svetovna trgovina in novi trendi trgovcev, energija kot obnovljivi viri in e-transport.

(Vir: wikipedija in si.linkedin.com)

Dodaj odgovor