Slovenski pravnikpolitik in sociolog

Peter Jambrek, rojen 1940, je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in doktoriral na sociološkem oddelku Univerze v Chicagu (ZDA). Trenutno je profesor ustavnega prava in prava človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti v Sloveniji. Svojo akademsko kariero je začel na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predaval v letih 1965 – 2000. Kot gostujoči profesor je predaval na Univerzi v Pittsburghu (Pittsburgh, ZDA, 1989), Univerzi v Virginiji (Charlottesville, ZDA, 1982),Univerzi v Zambiji (Lusaka, Zambija, 1973-1975), v poletnem semestru leta 1976 pa je bil raziskovalec na Centru za mednarodne zadeve, Harvard University (Boston, ZDA).

Bil je član znanstvenega odbora Agencije Evropske unije za temeljne pravice in član Evropske komisije za demokracijo skozi pravo (“Beneška komisija”) od 1991 do 2008.

Bil je sodnik (1990-1998) in predsednik (1991-1993) Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice (1993-1998).

Je avtor in urednik številnih knjig, monografij in člankov s področja človekovih pravic in evropskega prava, kot tudi s področja sociologije. Opravljal je številne funkcije v mednarodnih in v slovenskih znanstvenih in univerzitetnih združenjih. Med letoma 1987-1991 je prispeval k osamosvojitvi Slovenije in k razvoju njene ustavne demokracije kot eden od avtorjev slovenskega nacionalnega programa (Nova revija, št. 57) leta 1987, kot urednik in soavtor prvi osnutkov slovenske ustave (1988-1991), in kot eden od ključnih pobudnikov za plebiscit o osamosvojitvi Slovenije (1990).

(Vir: https://fds.nova-uni.si/imenik/peter-jambrek/)

Dodaj odgovor