ABOUT

Klub diplomatov Slovenije predstavlja  prostovoljno, samostojno, nevladno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki strokovno, povezovalno in razvojno delujejo na področju diplomacije, gospodarstva, politike, kulture, humanitarnih aktivnosti in športa.

MISSION

Klub diplomatov Slovenije je ustanovljen z namenom povezovanja članov kluba s predstavniki vseh področij (diplomacija, gospodarstvo, politika, kultura, humanitarne aktivnosti in šport) na vseh nivojih.

Aktivnosti omenjenih področij potekajo preko organiziranja dogodkov v lastni državi in v drugih državah, in s tem omogočajo srečanja in spoznavanja novih stanovskih kolegov in strokovnjakov tako na nacionalni kot na globalni ravni.

The Club shall achieve its mission by:

  • sodeluje z organizacijami in institucijami doma in po svetu in si tako prizadeva za visoko strokovno, razvojno in znanstveno raziskovalno raven dela kluba (think-tank). S sodelovanjem klub stremi k večji uspešnosti in najboljšim možnim učinkom.
  • Respecting the ethical and moral principles of profession
  • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba in sicer s prirejanjem delavnic, seminarjev, kongresov in drugih prireditev,
  • Promoting professional training of Club members and the exchange of knowledge and experience

VISION

Povezovanje članov z diplomati vseh področij na nacionalni in na globalni ravni preko organiziranih dogodkov in aktivnosti, ki jih narekuje delovni letni plan kluba. Vzpostaviti kontinuiran tok aktualnih informacij za člane.

We focus on enabling the progress and development of our members (professional training and know-how exchange).
We cooperate with current diplomats, peers from abroad and those, who are still studying diplomatic relations and plan to work in this field.

OBJECTIVE

Povezani diplomati iz Slovenije in tujine.
Povezani diplomatski klubi na nacionalni in globalni ravni
Vzpostavljena izmenjava veščin, izkušenj in znanja med člani.
Oblikovan letni koledar dogodkov za člane kluba (mednarodni dogodki, strokovna in družabna srečanja, strokovne ekskurzije in izobraževanja).

WHO ARE WE

Marjetka Kastner

President

Marjetka Kastner, MSc

Marjetka is focused on the acquisition, upgrading and sharing connections and knowledge at all levels. She is a highly motivated, extremely energetic, well-organized and confident individual who works well with her co-workers and thrives at her job. She is highly skilled in developing source strategies and identifying potential resources along with performing everyday office tasks. Her specialties are professional writing, presenting/public speaking, building and cultivating long-lasting business relationships. She is a great lover of animals, dogs in particular.“Since I’ve received strong and positive feedback from many diplomats, especially those who I trust will build connections with dedication and professionalism, open doors, help, work on developing and disseminating knowledge among professionals, I have decided to establish the Diplomatic Club of Slovenia. If the Club fulfils at least some of the gaps that we have detected, our efforts will be amply repaid.”

Vice President

Dr. Sonja Kreslin

Je priznana in licencirana svetovalka za razvoj, management in podjetništvo v turizmu.

Razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji, Evropi in svetu je cilj njenega delovanja. Znanja in izkušnje je nabirala s študijem turizma na ekonomski fakulteti, z delom v zdraviliškem marketingu, vodenjem turističnih destinacijskih organizacij v rodnem Pomurju, koordiniranjem številnih čezmejnih projektov z avstrijskimi, madžarskimi, hrvaškimi partnerji. Že 25 let je samostojna podjetnica.

Raziskovalna žilica jo je vodila pri oblikovanju lastnega modela trajnostnega managementa turistične destinacije  v okviru magistrskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in odločitvi, da model »nadgradi« v okviru doktorskega študija na Fakulteti za državne in evropske študije. Decembra 2021 je doktorirala na temo: “Trajnostna diplomacija turistične destinacije”,  opravila  izpit za opravljanje diplomatske službe in pomagala pri ustanovitvi Kluba diplomatov Slovenije.

Turizem in trajnostni razvoj ji pomenita način življena in neizmerno priložnost povezovanja najrazličnejših ljudi, vzpostavljanje pristnih mednarodnih odnosov in povezovanje številnih deležnikov v destinacijah in državah sveta. Klub diplomatov naj postane prijetno in koristno podporno okolje za trajnostni razvoj Slovenije.

Management Board

Sara Flis, MSc in Inter. and Dipl. Studies

Sara developed a keen interest in diplomacy and international relations during her studies at the Faculty of Law. After getting her law diploma she continued her studies at the Faculty of Government and European studies where she completed her master’s degree in International and Diplomatic Studies in year 2018. Since then, she has worked in the legal department of the Municipality of Moravče.

She is ready to tackle new challenges and has acquired experiences in variety of fields such as law, international relations, public relations, protocol and alternative dispute resolution. She has excellent work ethics, is always willing to help and maintains cordial professional relationships with co-workers and clients.