Prejšnji teden smo vas spraševali o pomenu in namenu Kluba diplomatov Slovenije. Vaši odgovori so zgovorni: ste mnenja, da tak klub potrebujemo (skoraj 68%), a je mnenje, kako naj deluje, deljeno na dva odgovora: skoraj 31% vas meni, da je dobrodošel, ker zastopa interese in razvoj diplomatov v vseh fazah, 38,5% pa vas meni, da potrebujemo tak klub, vendar bi stroške članarine moralo pokrivati ministrstvo.

Predsednica Kluba, Marjetka Kastner, je ob tem povedala:
“Veseli me, da se diplomati izkazali interes in se skupaj z nami veselijo, da imajo svoj klub. Ekipa kluba bo naredila vse, da ustreže njihovim interesom in jih zastopa.
V skladu s cilji in interesi delovanja že oblikujemo aktivnosti za prihodnje leto in si želimo usmeritve, kjer smo prekratki. Nekaj smo jih že dobili s strani častnih članov, ki so uveljavljena imena slovenske diplomacije.
Ob tej priložnosti lahko rečem tudi hvala ekipi, ki volontersko trdno dela pri aktivnostih kluba. Trenutno smo v fazi Regijskih forumov, ki bodo pokazatelj sodelovanj na gospodarskem, kulturnem in političnem področju. Vrzeli, ki bodo zaznane in predstavljene v zaključnem poročilu, bomo skušali pokrivati v sodelovanju z diplomacijo in predstavniki MZZ. Z nekaterimi že zgledno sodelujemo. Ob tej priložnosti bi poudarila, da me veseli predvsem to, da smo uspeli preseči vzorce delovanja “vsak na svojem vrtičku” in delujemo skupaj. Naj tako tudi ostane, oz. naj se še okrepi. Hvala vsem.”

Dodaj odgovor