O NAS

Klub diplomatov Slovenije predstavlja  prostovoljno, samostojno, nevladno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki strokovno, povezovalno in razvojno delujejo na področju diplomacije, gospodarstva, politike, kulture, humanitarnih aktivnosti in športa.

NAMEN KLUBA

Klub diplomatov Slovenije je ustanovljen z namenom povezovanja članov kluba s predstavniki vseh področij (diplomacija, gospodarstvo, politika, kultura, humanitarne aktivnosti in šport) na vseh nivojih.

Aktivnosti omenjenih področij potekajo preko organiziranja dogodkov v lastni državi in v drugih državah, in s tem omogočajo srečanja in spoznavanja novih stanovskih kolegov in strokovnjakov tako na nacionalni kot na globalni ravni.

Klub dosega svoj namen s tem, da:

  • sodeluje z organizacijami in institucijami doma in po svetu in si tako prizadeva za visoko strokovno, razvojno in znanstveno raziskovalno raven dela kluba (think-tank). S sodelovanjem klub stremi k večji uspešnosti in najboljšim možnim učinkom.
  • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba,
  • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba in sicer s prirejanjem delavnic, seminarjev, kongresov in drugih prireditev,
  • spodbuja prenos znanj in izkušenj,

VIZIJA

Povezovanje članov z diplomati vseh področij na nacionalni in na globalni ravni preko organiziranih dogodkov in aktivnosti, ki jih narekuje delovni letni plan kluba. Vzpostaviti kontinuiran tok aktualnih informacij za člane.

Klub je usmerjen k napredku razvoja članov in stroke na podlagi različnih strokovnih izpopolnjevanj,  prenosov znanj, raziskav in znanstvenega razvoja.
Deluje povezovalno s trenutno aktualnimi diplomati,  stanovskimi kolegi iz tujine in tistimi, ki so v fazi študija in načrtujejo delovanje v diplomaciji.

CILJ

Povezani diplomati iz Slovenije in tujine.
Povezani diplomatski klubi na nacionalni in globalni ravni
Vzpostavljena izmenjava veščin, izkušenj in znanja med člani.
Oblikovan letni koledar dogodkov za člane kluba (mednarodni dogodki, strokovna in družabna srečanja, strokovne ekskurzije in izobraževanja).

KDO SMO

Marjetka Kastner

PREDSEDNICA

Mag. Marjetka Kastner

Pridobivanje, nadgrajevanje in deljenje povezav ter znanja na vseh ravneh so vrednote, h katerim stremi ga. Kastner. Je zelo motivirana, izjemno aktivna, dobro organizirana in samozavestna ženska, ki se dobro razume s sodelavci in ima odlično znanje na tem položaju. Prav tako obvladuje strategije razvijanja in prepoznavanja potencialnih virov, hkrati pa uspešno vodi vsakdanje naloge v pisarni. Posebna področja, ki jih obvlada: strokovno pisanje, javni nagovori, grajenje in ohranjanje dolgoročnih poslovnih odnosov. Izjemno rada ima živali, še zlasti pse. »Ker sem dobila močne in pozitivne vzpodbude od več veleposlanikov, predvsem tistih, ki jim zaupam, da bodo z mano zaupno in profesionalno gradili povezave, odpirali vrata, pomagali, delali na razvoju in širjenju znanj med stroko, sem se odločila ustanoviti Klub diplomatov Slovenije. Če bomo s klubom zapolnili le del vrzeli, ki jih zaznavamo, bo naš trud poplačan

PODPREDSEDNICA

Dr. Sonja Kreslin

Je priznana in licencirana svetovalka za razvoj, management in podjetništvo v turizmu.

Razvoj trajnostnega turizma v Sloveniji, Evropi in svetu je cilj njenega delovanja. Znanja in izkušnje je nabirala s študijem turizma na ekonomski fakulteti, z delom v zdraviliškem marketingu, vodenjem turističnih destinacijskih organizacij v rodnem Pomurju, koordiniranjem številnih čezmejnih projektov z avstrijskimi, madžarskimi, hrvaškimi partnerji. Že 25 let je samostojna podjetnica.

Raziskovalna žilica jo je vodila pri oblikovanju lastnega modela trajnostnega managementa turistične destinacije  v okviru magistrskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in odločitvi, da model »nadgradi« v okviru doktorskega študija na Fakulteti za državne in evropske študije. Decembra 2021 je doktorirala na temo: “Trajnostna diplomacija turistične destinacije”,  opravila  izpit za opravljanje diplomatske službe in pomagala pri ustanovitvi Kluba diplomatov Slovenije.

Turizem in trajnostni razvoj ji pomenita način življena in neizmerno priložnost povezovanja najrazličnejših ljudi, vzpostavljanje pristnih mednarodnih odnosov in povezovanje številnih deležnikov v destinacijah in državah sveta. Klub diplomatov naj postane prijetno in koristno podporno okolje za trajnostni razvoj Slovenije.

UPRAVNI ODBOR

Sara Flis mag. medn. in dipl. štud.

Sara je veliko zanimanje za diplomacijo in mednarodne odnose razvila že tekom študija na Pravni fakulteti. Po zaključku diplome je študij nadaljevala na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer je leta 2018 magistrirala iz mednarodnih in diplomatskih študij. Od takrat dela v pravnem oddelku Občine Moravče.

Pripravljena je na nove izzive, saj je pridobila izkušnje na različnih področjih, kot so pravo, mednarodni odnosi, odnosi z javnostmi, protokol in alternativno reševanje sporov. Ima izjemno dobro delovno etiko, je vedno pripravljena pomagati in stremi h krepitvi profesionalnih odnosov s sodelavci in strankami.