O NAS

Klub diplomatov Slovenije deluje kot neprofitno združenje posameznikov na področju diplomacije, gospodarstva in politike.  

Osnovna dejavnost kluba je usmerjena h krepitvi sodelovanj med stanovskimi kolegi, vzpostavitvi in krepitvi sodelovanj med slovenskim Klubom diplomatov in drugimi klubi na področju EU in širše, predstavitvi dosežkov diplomacije, k spodbujanju mentorstva med uveljavljenimi diplomati in študenti ter preko Think Tanka, krepitev znanstveno raziskovalnega dela diplomacije in mednarodnega prava.

NAMEN KLUBA

Klub diplomatov Slovenije predstavlja  prostovoljno, samostojno, nevladno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki strokovno, povezovalno in razvojno delujejo na področju diplomacije, gospodarstva, politike, kulture, humanitarnih aktivnosti in športa.

Klub diplomatov Slovenije je ustanovljen z namenom povezovanja članov kluba s predstavniki vseh področij (diplomacija, gospodarstvo, politika, kultura, humanitarne aktivnosti in šport) na vseh nivojih.

Aktivnosti omenjenih področij potekajo preko organiziranja dogodkov v lastni državi in v drugih državah, s čimer omogočajo srečanja in spoznavanja novih stanovskih kolegov in strokovnjakov na nacionalni in globalni ravni.

Klub dosega svoj namen s tem, da:

  • sodeluje z organizacijami in institucijami doma in po svetu in si tako prizadeva za visoko strokovno, razvojno in znanstveno raziskovalno raven dela kluba (think-tank). S sodelovanjem klub stremi k večji uspešnosti in najboljšim možnim učinkom.
  • se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba,
  • seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba in sicer s prirejanjem delavnic, seminarjev, kongresov in drugih prireditev,
  • spodbuja prenos znanj in izkušenj,

VIZIJA

Povezovanje članov z diplomati vseh področij na nacionalni in na globalni ravni preko organiziranih dogodkov in aktivnosti, ki jih narekuje delovni letni plan kluba. Vzpostaviti kontinuiran tok aktualnih informacij za člane.

Klub je usmerjen k napredku razvoja članov in stroke na podlagi različnih strokovnih izpopolnjevanj,  prenosov znanj, raziskav in znanstvenega razvoja.
Deluje povezovalno s trenutno aktualnimi diplomati,  stanovskimi kolegi iz tujine in tistimi, ki so v fazi študija in načrtujejo delovanje v diplomaciji.

CILJ

Povezani diplomati iz Slovenije in tujine.
Povezani diplomatski klubi na nacionalni in globalni ravni
Vzpostavljena izmenjava veščin, izkušenj in znanja med člani.
Oblikovan letni koledar dogodkov za člane kluba (mednarodni dogodki, strokovna in družabna srečanja, strokovne ekskurzije in izobraževanja).

KDO SMO

Marjetka Kastner

PREDSEDNICA

Mag. Marjetka Kastner

Vodenje Kluba diplomatov Slovenije in mednarodna sodelovanja


 Pridobivanje, nadgrajevanje in deljenje povezav ter znanja na vseh ravneh so vrednote, h katerim stremi ga. Kastner. Je zelo motivirana, izjemno aktivna, dobro organizirana in samozavestna ženska, ki se dobro razume s sodelavci in ima odlično znanje na tem položaju. Prav tako obvladuje strategije razvijanja in prepoznavanja potencialnih virov, hkrati pa uspešno vodi vsakdanje naloge v pisarni. Posebna področja, ki jih obvlada: strokovno pisanje, javni nagovori, grajenje in ohranjanje dolgoročnih poslovnih odnosov. Izjemno rada ima živali, še zlasti pse. »Ker sem dobila močne in pozitivne vzpodbude od več veleposlanikov, predvsem tistih, ki jim zaupam, da bodo z mano zaupno in profesionalno gradili povezave, odpirali vrata, pomagali, delali na razvoju in širjenju znanj med stroko, sem se odločila ustanoviti Klub diplomatov Slovenije. Če bomo s klubom zapolnili le del vrzeli, ki jih zaznavamo, bo naš trud poplačan

UPRAVNI ODBOR

Dr. Janez Podobnik

Dr. Janez Podobnik je pomemben akter v slovenski konservativni politiki. Njegova izobraževalna pot ga je vodila na Univerzo v Ljubljani, kjer se je posvetil medicini in uspešno diplomiral. Nato se je posvetil službi kot splošni zdravnik. Poleg svojih političnih prizadevanj je dr. Podobnik predan rimskokatoliški veri. Je mož in ponosen oče sina Roka.

Dr. Podobnikova politična kariera se je razvila v obdobju demokratizacije, ki je znano kot “slovensko pomlad”. Leta 1990 se je pridružil Slovenski ljudski stranki in dosegel zgodovinski dosežek, postal je prvi nekomunistični župan Idrije po koncu druge svetovne vojne. Leta 1992 je bil izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije. V obdobju koalicije med Slovensko ljudsko stranko in levo Liberalno demokracijo Slovenije je dr. Podobnik opravljal funkcijo predsednika Državnega zbora (1996–2000).

Njegova politična pot se je nadaljevala z njegovo ponovno izvolitvijo v parlament leta 2000, kjer je od 2000 do 2004 vodil parlamentarno skupino Slovenske ljudske stranke. Leta 2003 je postal predsednik Slovenske ljudske stranke. Leta 2004 je njegova stranka postala ključna v sredinski vladi pod vodstvom Janeza Janše in dr. Podobnik je postal minister za okolje. Njegovo vodenje se je nadaljevalo do novembra 2007, ko je odstopil s funkcije predsednika Slovenske ljudske stranke.

UPRAVNI ODBOR

Daniela Žagar

Trenutno je solastnica in prokuristka zasebnega podjetja, sicer pa je njeno celotno aktivno delovno obdobje in družinsko življenje povezano s podjetništvom.

Po poklicu dipl.ekonomistka, je ljubiteljica izzivov in dinamičnega dela. Kot dolgoletna direktorica Obrtno-podjetniške zbornice Kranj je imela priložnost implementacije številnih novih vsebin v delo zborice.

Vključena je bila v projekt PHARE, katerega rezultat je bil ustanovitev BSC- Poslovno podpornega centra za Gorenjsko. Več let je vodila Lokalno razvojno koalicijo za Občino Kranj. Ta si je kot eno od nalog zadala združitev podpornih institucij za gospodarstvo na skupno lokacijo. Ideja se je kmalu realizirala v izgradnji Podjetniškega centra Kranj, kjer je tudi vodila projekt in zanj pridobila s podjetništvom povezane institucije, da so se združile na isti lokaciji. Poleg tega je skrbela za financiranje projekta in dogovore z izvajalci, pri čemer so ji koristile izkušnje domačega gradbenega podjetja.

Vodila ali sodelovala je pri odkupu objektov in zemljišč ter izgradnje obrtnih con za podjetnike. Zadnja, največja cona, ki je še v fazi realizacije, je Poslovna cona v Hrastju pri Kranju.

Ustanovila je Center podjetniških storitev, ki članom in bodočim podjetnikom ponudil celoten spekter storitev, ki jih pa podjetnik pri svojem delu potrebuje in v center povezala številne partnerje.

Vedno jo je zanimalo tudi gospodarsko povezovanje preko meja. Več let je delovala na področju internacionalizacije. Organizirala je številna srečanja in konference slovenskih podjetij s tujimi podjetji ter različne obiske in srečanja v tujini. Štiri leta je bila vključena v SIAT-ove projekte in bila vodja projekta Slovenija Avstrija Connect SME PLUS, ki je povezal podjetja iz Slovenije z avstrijskimi podjetji.

Kot stalni gost na osnovnih šolah in informativnih dnevih srednjih šol, je promovirala zaposlovanje in v vključevanje mladine v obrtne poklice in vodila podjetniške tabore za mlade in delavnice za brezposelne.

Aktivno je sodelovala v številnih projektih in odborih kot so: Vseživljenjsko učenje, M-Lab, Centru za trajnostni razvoj podeželja Gorenjske, Regionalnem razvojnem svetu Gorenjske, Gorenjskem garancijskem skladu…

Trenutno sodeluje s podjetniki na različnih področjih od prodaje podjetij, odpiranja poslov, iskanja prostorov…

Prosti čas preživlja aktivno. Obožuje potovanja, hribe, smučanje, plavanje, kolesarjenje. Če ji čas dopušča pa poprime za čopič in kaj naslika, kadar pa dobi navdih pa nastane kakšna pesem, skeč ali zgodba.

UPRAVNI ODBOR

Dunja Olga Bohorič

Njena življenjska pot je zaznamovana z dolgoletnimi izkušnjami v vodenju podjetja, saj je bila med prvimi samostojnimi podjetniki v samostojni Sloveniji.

Je ustanovna članica prvega Lions kluba in prejemnica več priznanj za humanitarno delo tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem merilu

Potovanja po svetu so ji dala zagon, da se je odločila pridobiti ustrezne licence v turizmu in pričela s turističnim vodenjem organiziranjem potovanj, kar kljub upokojitvi še vedno z veselje opravlja. Že tretji mandat pa je tudi predsednica Združenja turističnih vodnikov Slovenije.

V obdobju podjetništva in turizma je uspešno povezovala generacije, za kar je prejela plaketo LLA – Senior mentor.

Njene v turizmu pridobljene izkušnje predstavljajo neprecenljivo pomoč za pripravo strokovnih potovanj in obiskov članov Kluba diplomatov tako po Sloveniji, kot tudi v tujini.

Govori francosko, angleško in hrvaško. Srečo ji dopolnjujejo trije že polnoletni vnuki