Na prijazno povabilo  bivšega generalnega sekretarja ZN je bilo vodstvo Kluba diplomatov Slovenije na uradnem obisku.
Vzpostavili so se prijetni delovni stiki in sodelovanja za v prihodnje.

Ob tej priložnosti se je srečanje nadaljevalo tudi s predstavniki Kluba diplomatov v Ženevi, kjer so predstavniki in stanovski kolegi
prisluhnili pobudam za skupne aktivnosti – predvsem na področju delovanja strokovnih teles in organizacije strokovnih
ekskurzij in obiskov.

Dodaj odgovor