You are currently viewing Sergey A. Shaposhnikov

Sergey A. Shaposhnikov je Glavni protokolarni uradnik na Uradu generalnega direktorja Združenih narodov v Ženevi je novi član Kluba diplomatov Slovenije.

Gospod Sergey Shaposhnikov je glavni protokolarni uradnik na Uradu generalnega direktorja Združenih narodov v Ženevi (UNOG) od leta 2006. Pred tem je bil posebni pomočnik generalnega direktorja Združenih narodov v Ženevi (UNOG), uradnik za politične zadeve. Pred vstopom v sekretariat Združenih narodov je bil državni uslužbenec v Ministrstvu za zunanje zadeve Rusije, kjer je opravljal naloge pridruženega atašeja v Sekciji ECOSOC, Oddelku za mednarodne gospodarske organizacije, Ministrstvo za zunanje zadeve Sovjetske zveze, Moskva; ataše, tretji sekretar stalnega predstavništva Sovjetske zveze in Ruske federacije pri Uradu Združenih narodov ter drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi, glavni protokolarni uradnik predstavništva, izvršni pomočnik veleposlanika, stalnega predstavnika.

Sergey A. Shaposhnikov

Drugi sekretar, prvi sekretar Izvršnega urada namestnika ministra za zunanje zadeve Ruske federacije, Moskva; prvi sekretar, svetovalec stalnega predstavništva Ruske federacije pri Združenih narodih, New York, glavni protokolarni uradnik predstavništva, izvršni pomočnik veleposlanika, stalnega predstavnika; nazadnje pa kot svetovalec, Izvršni urad namestnika ministra za zunanje zadeve Ruske federacije, Moskva.

Rojen je bil leta 1961 v Minsku, Sovjetska zveza, in diplomiral leta 1984 na Moskovski državni inštitutu za mednarodne odnose (diploma iz mednarodnih gospodarskih odnosov). Pogovorno obvlada angleški, francoski in ruski jezik.

Dodaj odgovor