Širjenje sodelovanj Klub diplomatov Slovenije izvaja preko vzpostavljanja partnerstev in povezovanj z drugimi klubi in različnimi organizacijami na nacionalni in globalni ravni. Sodelovanja se vzpostavljajo preko organiziranih dogodkov in različnih aktivnosti v lastni državi in v drugih državah.