You are currently viewing V družbi diplomacije in gospodarstva

Klub Diplomatov Slovenije je pripravil otvoritveni dogodek, na katerem so
predstavili svoje smernice za delovanje.  Hiša Eu, 4.5.2022

Namen dogodka je bil predstaviti koncept delovanja Kluba diplomatov Slovenije, ki je bil ustanovljen konec lanskega leta. Klub je usmerjen k povezovanju vseh akterjev, ki predstavljajo diplomacijo (veleposlaniki, konzuli (generalnimi in častnimi konzuli), atašeji, ekonomskimi svetovalci in ostalo osebje in institucije, ki delujejo na tem področju). Tovrstna sodelovanja so namreč temelj za krepitev odnosov in sodelovanj med stanovskimi kolegi in hkrati priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj. Le-te se za diplomate izjemno pomembne, saj so običajno diplomati po končanem mandatu napoteni v drugo državo gostiteljico. Izkušnje in povezave, ki jih je pridobil predhodni diplomat, so za tistega, ki v »novo« državo šele prihaja, izjemno dragocene in mu lahko prihranijo veliko časa in energije, ki jo lahko usmeri v druge aktivnosti.


Večina strokovnih združenj že ima svoj klub ali združenje (združenje računovodij, managerjev, projektnih vodij, zdravniško združenje itd.). Zdaj so tudi diplomati dobili svoj klub in imajo odlično priložnost, da podajo predloge, kako naj klub deluje, da jim bo v največjo korist.

Klub diplomatov ni ustanovljen z namenom, da posega v vsebine, ki že obstajajo, temveč združiti sinergije z različnimi institucijami, ki že obstajajo (Društvo za mednarodne odnose, Slovenian Business Club, Združenje Manager, agencija SPIRIT, Klub, ki ga vodi g. Toš, GZS, OZS, Štajersko GZ, ICPE..), da s skupnimi močmi oblikujemo vsebine in aktivnosti, ki bodo v prid gospodarstvu. Na vse omenjene institucije smo pobudo za sodelovanje že posredovali.


Na okrogli mizi je tako na včerajšnjem dogodku Klub diplomatov Slovenije že  gostil udeležence “uradne” diplomacije in udeležence, ki so iz vrst častnih konzulov. Zasedba je bila iz devetih različnih držav: poleg Slovenije še iz Hrvaške, Srbije, Nemčije, Nove Zelandije, ZDA, Nepala, Jordanije in Madžarske. Dogodek je istočasno potekal tudi hibridno, saj je bilo nesmiselno pričakovati, da bodo diplomati iz veleposlaništev, ki jih ima Slovenija na različnih koncih sveta, prišli v Slovenijo na dogodek.

Udeleženci obeh okroglih miz (prva z diplomati in druga s častnimi konzuli) so poudarili, da sta v današnjih časih prav diplomacija in gospodarstvo ključni področji, kjer bi Slovenija morala igrati aktivnejšo vlogo. To pa je možno le, če imamo povezanost med vsemi akterji, ki diplomacijo predstavljajo. Pri tem so udeleženci opozorili, da tako diplomati kot častni konzuli velikokrat ostajajo premalo izkoriščeni, povezave pa so zgolj simbolične.  

Na koncu je Klub diplomatov Slovenije podelil posebno častno članstvo dr. Božu Dimniku in bivšemu predsedniku Hrvaške, Stjepanu Mesiću. Za glasbeni vložek sta med premorom okrogle mize poskrbeli pevka Teja Saksida in citrarka Tanja Zajc Zupan.

Klub diplomatov Slovenije je ustanovljen z namenom povezovanja diplomatov na vseh nivojih. Prizadevanja kluba so usmerjena tudi k aktivnostim na gospodarskem, političnem, kulturnem in razvojnem področju. Potekajo prek organiziranja dogodkov v lastni državi in v drugih državah, in s tem omogočajo srečanja in spoznavanja  novih stanovskih kolegov tako na nacionalni kot na globalni ravni.

Za dodatne informacije prosim pišite na:
diplomati@klubdiplomatov.si

Foto: Anže Furlan (priponka)

Dodaj odgovor