Leta 1977 je po zgolj treh letih in enajstih mesecih študija diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter leta 1980 opravila pravosodni izpit. Bila je okrožna državna tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Kasneje je kot višja državna tožilka opravljala delo vodje Oddelka za mladoletniško, družinsko in spolno kriminaliteto na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Med leti 2005 – 2012 je bila višja državna tožilka na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije. V letu 2012 je na istem tožilstvu postala vrhovna državna tožilka, zadolžena tudi za nadzor

In izobraževanje državnih tožilcev.

Februarja 2013 so jo poslanci z izvolili za varuhinjo človekovih pravic in februarja je nastopila šestletni mandat.

Je tudi predavateljica, publicistka, pisateljica in humanitarka. Kot državna tožilka je v okviru Društva državnih tožilcev Slovenije, ki mu je predsedovala 6 let, leta 2003 dala pobudo za ustanovitev Belega obroča Slovenije, društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki mu je predsedovala do nastopa funkcije varuhinje. Ustanovila je tudi dva sklada, in sicer Plamen dobrote in Hipokrat. Z zbranim denarjem je pomagala vsaj tisoč družinam.

Njena bibliografija je izjemno bogata, v  desetih letih je napisala deset knjig, katerih izkupiček je šel v dobrodelne namene. Od leta 2007 dalje je kolumnistka na pravniškem spletnem portalu IUS-INFO.  

V okviru spletnega portala IUS INFO je bila v letih 2006 – 2019 izbrana med deset najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. V Evropskem letu prostovoljstva je bila ambasadorka prostovoljstva v Republiki Sloveniji, v letu 2012 pa Ambasadorka aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Je tudi ambasadorka branja ter pokroviteljica številnih dogodkov in projektov v Sloveniji. V okviru institucije Varuha se je letno udeležila ali s sodelavci izvedla preko 400 različnih dogodkov, mnogi so bili namenjeni ranljivim skupinam, ki jim posveča vso pozornost. (Vir: https://www.varuh-rs.si/o-varuhu/zgodovina/vodstva-varuha-v-razlicnih-mandatih/vlasta-nussdorfer/)

Dodaj odgovor